Lech Włodarczyk

Mieszkaniec Kłodzka. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych. Ostatnio na stanowisku Dyrektora pełniącego równocześnie funkcję członka Zarządu w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy-Zdroju.

Aktualnie pełni funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego w Kłodzku i Lądku-Zdroju.

Od roku 2017 jest skarbnikiem w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.