VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Witamy na stronie TMZK

Poznajmy się bliżej

Doświadczony samorządowiec i przedsiębiorca od lat związany m.in. z turystyką. Jest znany, szanowany i ceniony przez mieszkańców powiatu kłodzkiego. Od maja 2016 roku prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, jednej z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, mającej 70- letnią tradycję działalności.

Adam Łącki | Prezes

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej tworzą pasjonaci, którzy swój czas angażują w promowanie piękna naszej małej ojczyzny.

Urodziny Prezesa Adam Łąckiego

O historii TMZK słów kilka

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KŁODZKIEJ KREATOR ŻYCIA KULTURALNEGO I SPOŁECZNEGO W REGIONIE

"Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej powstało jako wyraz licznych głosów społeczeństwa Ziemi Kłodzkiej…” i dalej czytamy w II tomie Rocznika Kłodzkiego ( 1949): ” W dniu 1 września 1947 r. odbyło się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa pod przewodnictwem magistra Zbigniewa Kulczyckiego, ówczesnego starosty powiatowego”. A wymieniony, pierwszy prezes powiedział: ” Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej ma być w pierwszym rzędzie ośrodkiem kulturalnym, który ma za zadanie spopularyzowanie Ziemi Kłodzkiej pod względem wartości historycznych, gospodarczych itp. „Działalność Towarzystwa ma być prowadzona na polu naukowym i propagandowym”. Towarzystwo włączono do Instytutu Śląskiego a jego dyr. dr Roman Lutman powiedział: ” Ziemia Kłodzka odgrywa specjalną rolę w organiźmie naszego Państwa zarówno pod względem wartości klimatycznych, turystycznych jak i naukowych. Ponadto ziemia ta jest pomostem łączącym dwa państwa słowiańskie – jest pomostem zgody narodów czechosłowackiego i polskiego”. Towarzystwo nasze było absolutnie pierwszym stowarzyszeniem regionalnym Ziem Zachodnich i Północnych Polski.