Zaproszenie

w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

zwołuję i zapraszam na Walne Zebranie TMZK w 2021 roku

Termin zebrania:

  23 lipca 2021 r.  (piątek)

- godz. 1700  I termin

- godz. 1720  II termin

  Miejsce Zebrania:

  Kłodzki Ośrodek Kultury

  Plac Władysława Jagiełły 1 w Kłodzku

  sala kameralna I piętro

 

Jednocześnie wcześniej, w biurze na II piętrze na godz. 1600 zwołuję posiedzenie Zarządu TMZK.

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej:

1.     Otwarcie zebrania przez Prezesa TMZK.

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Przyjęcie Regulaminu Zebrania

5.     Wybór Komisji uchwał i wniosków /2 członków/

6.     Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2020 rok

7.     Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu

8.     Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno -  finansowej TMZK 

9.     DYSKUSJA

10.  PRZERWA

11.  Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwały w sprawie:

a)     przyjęcia bilansu TMZK za 2020 rok

b)     udzielenia absolutorium Zarządowi 

12.  DYSKUSJA cd.

13.  Przyjęcie uchwał i wniosków z dyskusji przez Komisję

14.  Zamknięcie Zebrania

 

Z uszanowaniem w imieniu Zarządu                                                     

Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Kłodzkiej Adam Łącki

 

Jednocześnie przypominam i uprzejmie proszę o uregulowanie zaległych składek u Skarbnika przed lub w dniu Zebrania  (kontakt tel. do skarbnika Lecha Włodarczyka tel. 601 555 653) lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kłodzku numer 87 9523 0001 0000 3519 2000 0005.

 

 

 


 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej na kłodzkim Skwerze kultury bezpłatnie rozdało zmotoryzowanym naklejki z hasłem „Kocham Ziemię Kłodzką”. Jak zaznaczają organizatorzy to przede wszystkim forma promocji naszego wyjątkowego regionu.

Uczestnicy wydarzenia potwierdzają, że to bardzo dobry pomysł. W akcję włączyło się miasto, które wspierając Towarzystwo zakupiło ponad 100 nalepek. Nie zabrakło też quizów i wspólnego tańca. Wszystkich chętnych zapraszamy do zakupu naklejek za niewielką kwotę bezpośrednio w TMZK.

 

http://dkl24.pl/pl/10566/60/c/tmzk-wydalo-promocyjna-plakietke-.html?fbclid=IwAR38SO3Lh6XpJ8Y9afBtmNIntV2iWED54p3B8K_uzRqLoGJ6L4B6sPpFFyo

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/109109/Oklejeni-kierowcy-maja-promowac-Klodzko?fbclid=IwAR3yu3v2qATLSqvVgyNe2ri_hoBcUpVTdnfrudcy0s_eRUIUx38bZdT7OVc

http://24klodzko.pl/towarzystwo-milosnikow-ziemi-klodzkiej-promowalo-naklejke-kocham-ziemie-klodzka/?fbclid=IwAR2Q1YLVrljQzJT1GMeQhYeIkQK8D1VpCAlgZz1eRYi9fNdFkHxAAWMjxQE

Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku wraz z TvK i mieszkańcami Kłodzka zrealizowało teledysk do piosenki Jerusalema - taniec jej towarzyszący stał się symbolem łączności świata w pandemii.