Dorota Strug

Mieszkanka Kłodzka. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski Wydział, Prawa Administracji i Ekonomii uzyskując tyt. magistra administracji publicznej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych  na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wydział Zarządzania i Informatyki  w zakresie Rachunkowość i kontrola finansowa uzyskała Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzi własne biuro rachunkowe.

Zaangażowana w  wielu organizacjach, w których  społecznie prowadzi rachunkowość.

Prezydent Rotary Club Polanica-Zdrój, Skarbnik Stowarzyszenia „KARPATCZYCY i od 2018 roku  Sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.