Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej

57-300 Kłodzko pl. Jagiełły 1

REGON: 000-80-50-70; NIP: 883-10-21-026; KRS: 0000 31 96 42