Ignacy Einhorn

Mieszkaniec Kłodzka. Doktor nauk medycznych, Prodziekan do spraw kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi WSM.