Czytaj Rocznik Ziemi Kłodzkiej 2021 w formie ebooka. Za darmo, na dowolnym urządzeniu.

Czytaj więcej: Rocznik Ziemi Kłodzkiej 2021 - ebook  

 

                                                                

Drodzy Mieszkańcy Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w przyszłym 2022 roku jesienią, będzie obchodzić swoje 75-lecie czyli brylantowe gody.

Jesteśmy najstarszym społecznym Towarzystwem Regionalnym na Dolnym Śląsku i jednym z najstarszych w Polsce a jednocześnie ciągle z młodzieńczym zapałem pobudzamy serca i dusze poprzez realizowane inicjatywy.

Począwszy od 1947 roku twórcy Towarzystwa i kolejni działacze budują bezcenną tożsamość regionalną mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. TMZK z wielką pasją, nie słabnącą przez lata, promuje Ziemię Kłodzką opiewając jej wyjątkową urodę i niespotykane bogactwo. Szerzenie wiedzy, działalność wydawnicza, liczne inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne, integrujące mieszkańców zawsze wokół cennych idei i myśli to konkretne wypełnianie misji Towarzystwa.

Cieszy, że aktualnie TMZK jest mieszanką doświadczenia i młodości oraz, że swoją aktywnością budzi podziw innych w Polsce,  godnie kontynuując dzieło wspaniałych poprzedników. 

Te piękne tradycje TMZK tworzyło i nadal tworzy w symbiozie z mieszkańcami, którzy zapewne mają cenne pamiątki dotyczące działalności Towarzystwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o ciekawe i wyjątkowe ślady naszej historii, zdjęcia, opisy prasowe, publikacje i inne, które prosimy przekazać do sekretariatu KOK w Kłodzku, z podaniem darczyńcy wraz z jego kontaktem.

DZIĘKUJEMY z góry za spodziewany odzew z Waszej strony i już zapraszamy na obchody naszego brylantowego jubileuszu, jesienią w 2022 roku.

Planowane w Kłodzku obchody będą obejmować poruszające serca, umysły i dusze następujące wydarzenia:

       interaktywną wystawę jubileuszową 75-lecia TMZK pt. „ Z miłością i  twórczym fermentem dla Ziemi Kłodzkiej”

       wrażeniowe wydanie Rocznika Ziemi Kłodzkiej pt: „Obejrzyjmy się za siebie przez 75 lat”

       sympozjum naukowe pt: „Znaczenie TMZK w Kłodzku dla rozwoju regionalizmu na Dolnym Śląsku i w Polsce”

       Wielką Galę jubileuszową TMZK pt: „75 lat TMZK - Stara miłość nie rdzewieje”

Adam Łącki - Prezes TMZK

 


 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KŁODZKIEJ

W KOLEJNEJ  AKCJI - GOŚCINNIE NA „BIAŁEJ KOLACJI” w Kłodzku 31.07.2021 r.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej samo organizuje wiele naukowych, kulturalnych i społecznych wydarzeń promujących Ziemię Kłodzką, ale tym razem podobnie jak w roku poprzednim zaangażowało się w bardzo cenną imprezę pt. „Biała kolacja”, którą zainicjowała i zorganizowała Beata Marcinkiewicz z BeaVita w Kłodzku przy wsparciu Urzędu Miasta Kłodzka z Burmistrzem Michałem Piszko.

Przedstawiamy fotoreportaż z chlubnego udziału w tym wydarzeniu, członków TMZK:

W autorskiej scence A. Łąckiego pt. „Gondolierzy znad Nysy Kłodzkiej”, z jednoczesną premierą „Pieśni o Ziemi Kłodzkiej”, z powodzeniem wystąpili: B. Kolman - autor pieśni, T. Łeśko, M. Kałuża i T. Lasek wraz z chórem Pań, B. Morawską, I. Wilczkiewicz, M. Różańską i gościnnie E. Leśniczak, która ciekawie zaaranżowała wykonanie pieśni.

Ekscytujący był także  występ trzech Pań z TMZK w spontanicznym odtworzeniu kultowego przeboju Tiny Turner w składzie: B. Morawska w roli Tiny i I.Wilczkiewicz, M.Różańska w rolach tancerek.

Jak zwykle przebojowym narratorem prezentacji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej był Prezes TMZK - A.Łącki.

Wszystkich porwał także kultowy taniec Jeruzalema zainicjowany przez B. Morawską, I. Wilczkiewicz i Monikę Różańską we wspaniałej scenerii gotyckiego mostu Św. Jana.

Całość imprezy z ciekawymi występami artystycznymi błyskotliwie prowadził tryskający sceniczną energią Wojciech Heliński.

Zobaczcie sami co się działo także w mediach internetowych na stronie i Facebooku TMZK, na zdjęciach M. Krombacha na stronie KOK, na zdjęciach B. Kolmana, B. Marcinkiewicz i na nagraniach TV Kłodzko P. Kramnika.

Obserwator

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej

to unikatowa, społeczna organizacja pasjonatów i miłośników regionu oraz animatorów kultury i inicjatyw społecznych, twórczo działających  od 1947 roku.

Towarzystwo w przyszłym roku obchodzi brylantowe gody 75 – lecia, ciągle w niesłabnącej miłości do Ziemi Kłodzkiej. Jako najstarsze Towarzystwo regionalne na Dolnym Śląsku i jedno z najstarszych w Polsce organizacja ta stworzyła dorobek budzący podziw zarówno w przeszłości jak i współcześnie. Aż dziw bierze, że zaraz po wojnie bo w 1947 roku,  Polacy, którzy przybyli na te ziemie, tak sprawnie i  z tak wielką pasją zaczęli budować więzi mieszkańców z nową ojczyzną poprzez swoje społeczne Towarzystwo założone przez charyzmatycznego prezesa dr. Zbigniewa Kulczyckiego. Jak brylanty do dzisiaj błyszczą  największe inicjatywy Towarzystwa w dziedzinie kultury i promocji regionu, historii i edukacji oraz gospodarki i społecznej aktywności. Z przeszłości należy wymienić zainicjowanie już od 1948 roku wydania bezcennego  Rocznika Ziemi Kłodzkiej będącego do dzisiaj skarbnicą wiedzy o regionie na podstawie badań autorów tego periodyku . Także Kłodzkie Wiosny Poetyckie z Anną Zelenay, Janem Kulką, Bogusławem Michnikiem z lat 60-tych czy Kłodzkie Zderzenia Teatralne Mariana Pułtoranosa i Kłodzkiego Ośrodka Kultury kultywowane do dziś, stanowią cenne wartości kulturalne, którym patronowało TMZK. Towarzystwo miało swój zdecydowany udział w stworzeniu od 1968-go roku pięknej tradycji Dni Kłodzka organizowanych co roku bez przerwy, do dnia dzisiejszego. Ponadto gdyby nie działacze  TMZK z profesorem Zbigniewem Strzeleckim, którzy już od  lat 60-tych walczyli o rewitalizację podziemi kłodzkiej starówki zagrożonej zapadnięciem, być może 1000-letnie Kłodzko nie byłoby dzisiaj klejnotem architektury i  historii. Również w tamtych, odległych czasach budzi podziw troska o ludzi starszych i  aktywność TMZK w tworzeniu znanego w Polsce Ośrodka Geriatrycznego. To szerokie spektrum działalności TMZK z sympozjami naukowymi, badaniami historii Ziemi Kłodzkiej i promowaniem jej bogactwa turystycznego oraz kulturalnego, w przeszłości, nie byłoby możliwe gdyby nie gorliwe zaangażowanie działaczy TMZK, prowadzonego przez wybitne osobowości. Spośród wielu, szczególnie godzi się wymienić oprócz protoplasty dr. Zbigniewa Kulczyckiego, prezesa dr. Eugeniusza Kaczmarka, który z dr Ignacym Einhornem w roli zastępcy zapisał złote karty Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.

A współcześnie Towarzystwo prowadzone od 2016 roku przez przebojowego prezesa Adama Łąckiego zyskało szczególną energię, którą dają nowi członkowie z młodszego pokolenia działający w symbiozie z doświadczonymi działaczami. Poważne inicjatywy jak wznowienie po 15-tu latach kultowego Rocznika Ziemi Kłodzkiej w wersji internetowej i drukowanej, odkrycie oryginalnego, zabytkowego Kaufbucha z 1557 roku pisanego w okolicy Radkowa i przekazanego do Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Jubileusz 70-lecia TMZK, wystawy i konferencje naukowe n.t. przyszłości regionu, nowatorski projekt „ Artyści w miejscu pracy ”, organizacja amatorskich, ambitnych artystycznie „Dni Kobiet”  w Kłodzku i teatralno - kabaretowych inscenizacji oraz stworzenie nowej formuły poetyckich imprez pt. „ Potęga Słowa ”,  to tylko niektóre z  ponad 20 wydarzeń gromadzących pełne sale widzów w ostatnim 5-leciu. Towarzystwo tworzy współczesną markę w dziedzinie promocji Ziemi Kłodzkiej stosując niekonwencjonalne formy zauważane nawet w Polsce. Np. ostatnio zorganizowane przez TMZK wydarzenie happening-u z 21 marca br. pt. „ Topienie Korona-wirusa w Kłodzku 2021”  zyskało uznanie i relacje mediów krajowych w TVN 24 i programie „ Szkło kontaktowe”. Podobnie szerokim echem odbiła się promocja specjalnej naklejki TMZK na samochody pt:     „Kocham Ziemię Kłodzką”. W pierwszym etapie już ponad 1000 samochodów jeździ z tą oryginalną graficznie naklejką po regionie i Polsce oraz Europie, propagując turystyczną „bajkę” Ziemi Kłodzkiej.

To zamierzone wyjście TMZK w przysłowiowy „świat ” szczególnie rozwinie przygotowywany specjalny projekt pt: „Mobilna, Interaktywna Miniatura Ziemi Kłodzkiej z Hologramami Największych Atrakcji Turystycznych”. Będzie to wyjątkowa prezentacja w skali kraju i Europy.

Miniatura plastycznie udowodni doktrynę promocyjną TMZK, która głosi, że „ Ziemia Kłodzka z czeskim pograniczem to jedyne  miejsce w Europie o takim nasyceniu ponad czterystoma atrakcjami turystycznymi z pięcioma uzdrowiskami, w promieniu 50 km od stolicy regionu, ponad 1000-letniego Kłodzka”.

W przyszłym roku TMZK zaprasza na wielki  jubileusz 75- lecia który obejmie sympozjum naukowe nt. „Znaczenia TMZK w historii regionalizmu w Polsce”, wystawę interaktywną historii TMZK, wydanie Rocznika TMZK w wersji wrażeniowej, Wielką Galę Jubileuszową 75- lecia”.

Podsumowując można powiedzieć, że działacze TMZK niepospolicie emanują pomysłową działalnością i bardzo efektywnie propagują Ziemię Kłodzką jednocześnie wzbogacając jej kulturę.

Ostatni ze szczególnych laurów TMZK to tytuł „ Najlepszej i najbardziej aktywnej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku w 2017 roku” oraz medal Aleksandra Patkowskiego za krzewienie idei regionalizmu.

Kłodzko 12.07.2021