Często wyjeżdżamy szukać krasy świata a tyle jest jej u nas, na Ziemi Kłodzkiej ?
12.09.br. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej z inicjatywy naszego przewodnika sudeckiego, Leszka Majewskiego zorganizowało niesamowitą wycieczkę edukacyjną.
Zdobyliśmy Trójmorski Wierch / 1145 m. npm./ i odkryliśmy nieznane źródło Nysy Kłodzkiej.
Źródło zostało ochrzczone przez TMZK imieniem " Szczodre".
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał certyfikat zdobywcy i odkrywcy a potem romantyczne ognisko z udziałem sponsora, Burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka. Dziękujemy. Podziękowania także dla starosty Macieja Awiżenia za pomoc transportową.
Szczególnie dziękuję Leszkowi Majewskiemu za przedni pomysł, Monice Różańskiej i Mirkowi ze schroniska Ostoja w Jodłowie za organizację i wszystkim innym wspaniałym osobom z Nadleśnictwa
Międzylesie oraz Lądek-Zdrój.
Dziękuję świetnym przewodnikom i opiekunom oraz wszystkim uczestnikom z TMZK i sympatykom. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem czując niezwykłą przygodę.
KOCHAJMY ZIEMIĘ KŁODZKĄ
Pozdrawiam z dużym tlenem
Adam Łącki - Prezes TMZK
 
 
 

 

Zaproszenie

 

W imieniu Zarządu TMZK zwołuję i zapraszam na

Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej w 2020 r.

 

Czas: 24 czerwca 2020 r. /środa/ godz. 16.30 w I terminie

i godz. 17.00 w II terminie

 

Miejsce Zebrania:  Kłodzki Ośrodek Kultury , Plac  Jagiełły 1 w Kłodzku – sala Kawiarni /parter/

 

Poniżej przekazuję projekt porządku zebrania i szczególnie proszę o uregulowanie zaległych  składek u skarbnika przed lub w dniu Zebrania.

/kontakt do skarbnika Lecha Włodarczyka tel. 601 555 653/

 

Niezbędne informacje na stronie internetowej: www.tmzk.eu

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej 24 czerwca 2020 r. w KOK  w Kłodzku:

 

1.     Otwarcie zebrania przez prezesa TMZK.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Przyjęcie  Regulaminu Zebrania

5.     Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej /3 członków/

6.     Wybór komisji uchwał i wniosków /2 członków/

7.     Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2019 r 

8.     Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu  

9.     Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno - finansowej TMZK

10.  DYSKUSJA

11.  PRZERWA

12.  Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia:

bilansu TMZK za 2019 rok  i udzielenia absolutorium Zarządowi   /Uchwała nr 1, 2/

13.  DYSKUSJA cd.

14.  Przyjęcie uchwał i wniosków z dyskusji przez Komisję

/Uchwała nr 3/

15.  Zamknięcie Zebrania

 

Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa  podczas Zebrania maseczkami ochronnymi.                                  

 

Z uszanowaniem

w imieniu Zarządu

Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Kłodzkiej

Adam Łącki

 

Polsko-Czeski Dzień Kobiet 2020 z TMZK w Kłodzku za Nami!

Dziękuję wszystkim Gościom i Uczestnikom, a zwłaszcza społecznie zaangażowanym Członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.
Dziękuję za wielką społeczną pracę z fantazją bez granic.
Dziękuję osobom wspierającym, na czele z Burmistrzem Michałem Piszko i Mieczysławowi Krombachowi za piękne zdjęcia oraz wszystkim mediom za relacje - TV Kłodzko, TV Sudeckiej i TVNews Kłodzko z transmisją na żywo (w prezencie od TMZK możecie Państwo obejrzeć Polsko-Czeski Dzień Kobiet pt." Kobieta bez granic" - PO KLIKNIĘCIU NA LINKI PONIŻEJ ARTYKUŁU)
Dziękuję mojej partnerce prowadzącej, Brygidzie Morawskiej i wszystkim aktorom z TMZK na czele ze świetnymi zawodowcami, Gabi Gold i Tadeuszem Drozdą.
Wydarzenie przechodzi do historii a ja szczęśliwy, ale styrany, ogłaszam, że to moja ostatnia tak wielka impreza na prawie pół tysiąca ludzi.....
Ostatnia.....bo następnym razem zrobimy jeszcze większą !!! Taki żart........

TV Kłodzka (8 min.) http://www.tvklodzka.pl/polsko-czeski-dzien-kobiet-w-klodzku/

TV Sudecka (7:45 min.) https://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/68534,tadeusz-drozda-i-gabi-gold-na-dzien-kobiet-w-klodzku

TV News (2 godz. 40 min.) http://tvnews.com.pl/?fbclid=IwAR348YCIY6oOtAaf83JXYBAvTnLpHsFKvGG71h7SxMP8XM5oXD-PhrYEpX4


Pozdrawiam Wszystkich
Adam Łącki - Prezes TMZK