Otwórz internetowe wydanie Rocznika Ziemi Kłodzkiej - kliknij tutaj. 
Rocznik otworzy się w nowym oknie w formie e-booka do przeglądania.