Władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej od dnia 14.06.2018 r., wybrane w wyborach podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego TMZK, na okres 5-letniej kadencji .

Członkowie 15- osobowego ZARZĄDU TMZK, w tym;
6 –osobowego Prezydium TMZK:
1. Adam Łącki – prezes
2. Ignacy Einhorn – wiceprezes
3. Dorota Strug – sekretarz
4. Lech Włodarczyk – skarbnik
5. Iwona Banyś – członek
6. Grzegorz Wąsik – członek
…………………………………
7. Maria Ozierańska
8. Jadwiga Radziejewska
9. Alicja Stefaniak
10. Leszek Majewski
11. Urszula Madetko
12. Elżbieta Żytyńska
13. Kamil Kud
14. Bartłomiej Kolman
15.Tomasz Chromiński
Członkowie Komisji Rewizyjnej TMZK
1. Karolina Jaśkiewicz – przewodnicząca
2. Monika Różańska – sekretarz
3. Jerzy Król – członek

Pobierz sprawozdanie – pobierz PDF