Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w ostatnich 2-ch latach zrealizowało społecznie 10 projektów. 

Aktualnie przystąpiło do realizacji 3-ch kolejnych a wśród nich projektu p.t; „Artyści” w miejscu pracy na rzecz Ziemi Kłodzkiej. Wymieniony, autorski projekt prezesa Adama Łąckiego został przyjęty do planów TMZK 2 lata temu i może być realizowany dzięki dofinansowaniu w trybie konkursu, przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.