Często wyjeżdżamy szukać krasy świata a tyle jest jej u nas, na Ziemi Kłodzkiej ?
12.09.br. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej z inicjatywy naszego przewodnika sudeckiego, Leszka Majewskiego zorganizowało niesamowitą wycieczkę edukacyjną.
Zdobyliśmy Trójmorski Wierch / 1145 m. npm./ i odkryliśmy nieznane źródło Nysy Kłodzkiej.
Źródło zostało ochrzczone przez TMZK imieniem " Szczodre".
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał certyfikat zdobywcy i odkrywcy a potem romantyczne ognisko z udziałem sponsora, Burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka. Dziękujemy. Podziękowania także dla starosty Macieja Awiżenia za pomoc transportową.
Szczególnie dziękuję Leszkowi Majewskiemu za przedni pomysł, Monice Różańskiej i Mirkowi ze schroniska Ostoja w Jodłowie za organizację i wszystkim innym wspaniałym osobom z Nadleśnictwa
Międzylesie oraz Lądek-Zdrój.
Dziękuję świetnym przewodnikom i opiekunom oraz wszystkim uczestnikom z TMZK i sympatykom. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem czując niezwykłą przygodę.
KOCHAJMY ZIEMIĘ KŁODZKĄ
Pozdrawiam z dużym tlenem
Adam Łącki - Prezes TMZK