PLAN DZIAŁALNOŚCI TMZK NA LATA 2021-2023

 


2021 R.

–   8.III. poniedziałek

Filmik TMZK specjalnie nakręcony jako życzenia dla Pań od Panów z TMZK

 

–   21.III. niedziela

Powitanie wiosny i „Topienie Marzanny” w postaci koronawirusa

/ nagranie filmiku nad Nysą Kłodzką na moście koło OSiR /

 

–   IV/V/VI  piątek/sobota

2 spotkania, wycieczki edukacyjno - integracyjne dla członków i sympatyków TMZK, w zależności od sytuacji związanej z wirusem

/ do ustalenia /

 

11.VI. piątek

ROCZNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TMZK /SPRAWOZDANIA ZA 2020 R. I REALIZACJA PLANÓW, WNIOSKI O NAGRODY I ODZNACZENIA /

 

–   19.VI/21.VI sobota / poniedziałek

Noc Świętojańska i Puszczanie Wianków

/ nagranie filmiku i udział w konkursie KOK /

 

VII.  WAKACJE

 

–   31.VII. Sobota, lub7.VIII sobota

Udział TMZK w BIAŁEJ  KOLACJI  w Kłodzku

/ promocja Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej, przygotowanie  rodzajowej scenki  i życzeń TMZK dla organizatorów i uczestników imprezy /

–    

30.X. sobota

Wielka impreza TMZK w ramach „ Potęgi Słowa” dla potomków Kresowiaków pt; „ ECHA KRESÓW ”

 

–   19.XI. piątek

Promocja wydania kolejnego Rocznika Ziemi Kłodzkiej w LO Kłodzko

 

–   10.XII. piątek

Przedświąteczne spotkanie członków TMZK i jego sympatyków włącznie z udziałem laureatów projektu „ Artyści w miejscu pracy ”z 2018 roku

 

…....................................................................................................................................

 

                       INNE DZIAŁANIA TMZK PRZYGOTOWUJĄCE RÓŻNE INICJATYWY I  WYDARZENIA NA LATA 2021-2023

                  -     Powołanie kierownika organizacyjnego TMZK

–   Uaktualnienie chronologiczne strony internetowej TMZK

–   Uaktualnienie Wielkiej Kroniki TMZK

–   Rozpowszechnienie 1000 sztuk promocyjnej nalepki TMZK na samochody z napisem „ KOCHAM ZIEMIĘ KŁODZKĄ” i symbolem róży kłodzkiej

 

–   Rocznik Ziemi Kłodzkiej 2021/ projekt do rozliczenia /

–   przygotowanie wniosku do NAGRODY STAROSTY KŁODZKIEGO RÓŻY KŁODZKIEJ dla TMZK na rok 2022 za 2021 i na rok 2023 za 2022

–   przygotowanie osób do wniosków na odznaczenia państwowe, wyróżnienia i nagrody w roku 2021,2022

 

–   przygotowanie z KOK Kłodzko, JUBILEUSZU 75 Lecia TMZK  na IX 2022 r.

/ finanse, plan zadań i osoby odpowiedzialne  zał. nr. 1 /

 

–   przygotowanie projektu MOBILNEJ INTERAKTYWNEJ MINIATYRY ZIEMI KŁODZKIEJ Z POGRANICZEM CZESKIM

/ KONCEPCJA, PROJEKT, PARTNERZY, ZEBRANIE ŚRODKÓW I REALIZACJA W 2023 R /

 

–   przygotowanie organizacji w 2023 roku KŁODZKIEGO FESTIWALU JAZZU TRADYCYJNEGO  „  ALE JAZZ W KŁODZKU ”

/ ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA I ORGANIZACJI Z BURMISTRZEM KŁODZKA I KOK /

 

Adam Łącki – prezes TMZK
Ignacy Einhorn – wiceprezes TMZK
Dorota Strug – sekretarz TMZK
Leszek Włodarczyk – skarbnik
Małgorzata Zawadzka – kierownik organizacyjny