Drodzy Mieszkańcy Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w przyszłym 2022 roku jesienią, będzie obchodzić swoje 75-lecie czyli brylantowe gody.

Jesteśmy najstarszym społecznym Towarzystwem Regionalnym na Dolnym Śląsku i jednym z najstarszych w Polsce a jednocześnie ciągle z młodzieńczym zapałem pobudzamy serca i dusze poprzez realizowane inicjatywy.

Począwszy od 1947 roku twórcy Towarzystwa i kolejni działacze budują bezcenną tożsamość regionalną mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. TMZK z wielką pasją, nie słabnącą przez lata, promuje Ziemię Kłodzką opiewając jej wyjątkową urodę i niespotykane bogactwo. Szerzenie wiedzy, działalność wydawnicza, liczne inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne, integrujące mieszkańców zawsze wokół cennych idei i myśli to konkretne wypełnianie misji Towarzystwa.

Cieszy, że aktualnie TMZK jest mieszanką doświadczenia i młodości oraz, że swoją aktywnością budzi podziw innych w Polsce,  godnie kontynuując dzieło wspaniałych poprzedników. 

Te piękne tradycje TMZK tworzyło i nadal tworzy w symbiozie z mieszkańcami, którzy zapewne mają cenne pamiątki dotyczące działalności Towarzystwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o ciekawe i wyjątkowe ślady naszej historii, zdjęcia, opisy prasowe, publikacje i inne, które prosimy przekazać do sekretariatu KOK w Kłodzku, z podaniem darczyńcy wraz z jego kontaktem.

DZIĘKUJEMY z góry za spodziewany odzew z Waszej strony i już zapraszamy na obchody naszego brylantowego jubileuszu, jesienią w 2022 roku.

Planowane w Kłodzku obchody będą obejmować poruszające serca, umysły i dusze następujące wydarzenia:

       interaktywną wystawę jubileuszową 75-lecia TMZK pt. „ Z miłością i  twórczym fermentem dla Ziemi Kłodzkiej”

       wrażeniowe wydanie Rocznika Ziemi Kłodzkiej pt: „Obejrzyjmy się za siebie przez 75 lat”

       sympozjum naukowe pt: „Znaczenie TMZK w Kłodzku dla rozwoju regionalizmu na Dolnym Śląsku i w Polsce”

       Wielką Galę jubileuszową TMZK pt: „75 lat TMZK - Stara miłość nie rdzewieje”

Adam Łącki - Prezes TMZK